Thursday, March 31, 2011

QURAN
MANUSIA DALAM KESUKARAN


Sesungguhnya Kami –Allah – telah menciptakan manusia sentiasa dalam keadaan kesulitan dan kesukaran jismani dan ruhani .
Patutkah manusia yanhg demikian (terpedaya dengan kuasa yang ada pada dirinya dan) menyangka bahawa tidak ada sesipapun yang dapat mengatasi kuasanya – menyiksanya.
Manusia demikian - tidak patut dia berpegah – megah dengan kekayaannya dan – berkata: Aku telah menghabiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa- .
Adakah dia menyangka tidak ada siapa yang melihatnya (tidak mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya?
– Al Balad: 4 – 7.

No comments: