Sunday, March 6, 2011

QURAN, HADIS DAN LAIN

QURAN

... Ini kitab – Al Quran atau Al Furqan – yang Kami – Allah – turunkan yang mengandungi berkat – banyak petunjuk, pengajaran, faedah dan manfaat - , lagi mengesahkan kebenaran (kitab – kitab - , di antara Zabur – yang diturunkan sebelumnya, dan agar anda – Nabi Muhammas s.a.w. – memberi peringatan kepada penduduk – penduduk Ummul Qura – Makkatul Mukarramah serta orang – orang yang tinggal sekelilingnya; dan orang – orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka beriman kepada Al Quran, dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara solat – sembahyang mereka.
– Al An’aam: 92

NOTA
Semua orang Islam tetapi Islam. Allah mengakui mereka Islam. Tetapi keyakinan atau iman mereka kepada Islam tidak cukup jika mereka beriman kepada Quran sekadar beribadat, nikah cerai, mal dan hukum – hukum lain, tetapi mereka menolak hukum hudud dan negara Islam.
Dalam Quran Allah memaklumkan: Baldatun tayyibah wa Rabbun Ghafur, negara bertuah dan Allah Pengampun. Mana – mana negara yang mengamalkan politik dan ekonomi tidak mengikut petunjuk Allah, Quran dan RasulNya Muhammad s.a.w., maka individu dalam negara itu tidak sempurna iman, ibarat orang berjalan ke bandar tidak memakai baju.


HADIS

PENYAKIT TA’UN

Razul Allah Muhammad s.a.w. mengeluarkan larangan: Jikalau kalian mendengar menjangkit penyakit kolera – ta’un – di sesuatu negeri, maka jangan kalian masuk ke negeri itu, dan apabila kalian berada dalam negeri yang kolera – ta’un berebak - , maka jangan kalian keluar dari negeri tersebut.
– Perawi: Usamah dan para ahli Hadis.--------------------------------------------

PEGAWAI KERAJAAN

Sebagai rakyat negara Malaysia yang demokrasi, pada peringkat awalnya saya tidak percaya akan kata - kata orang yang arif, bahawa ada sebilangan pegawai kerajaan - para Timbalan pengarah - yang melakukan kcurangan atau tidak jujur dalam menjalankan tugas dan kepada orang - orang bawahan mereka, dari penolong pengarah hingga ke bawah, tetapi setelah saya menerima aduan dan menyelidik, maka saya mengakui ada kecurangan tersebut.
Individu dalam beberapa jabatan kerajaan di bawah beberapa kementerian meluahkan isi hati kepada saya dan para penulis lain, tentang para timbalan pengarah mereka melakukan kerja tidak betul dan menindas mereka menjalankan kerja. Di antaranya kementerian itu, ialah kementerian pertanian, indusri Asas Tani.
Minta Menterinya, Datok Sri Noh Omar dan timbalannya, Dato' Mohd. Johari Bahaom siasat dan perbetulan perkara tersebut.
Para timbalan mengarah tidak melakukan kerja dengan sempurna, atau tidak dapat melakukannya, maka untuk menyembunyikan kelemahan mereka, mereka melakukan tidakan memperbodohkan, menindas, menahan akan hak - hak untuk para penolong pengarah, sehingga ada yang menahan dari mengeluarkan wang yang perlu digunakan bagi kerja - keraja penolong pengarah.
Ada sebuah jabatan, timbalan pengarah menahan penolong - penolong pengarah yang tidak disukainya untuk melakukan kerja - kerja dan diberikan kerja - kerja itu kepada penolong pengarah yang disukainya.
Pada umumnya kebanyakan timbalan pengarah dalam jabatan - jabatan kerajaan didera oleh perasaan buruk, iaitu iri hati, sakit hati dan sebagainya.
Kebanyakan timbalan pengerah yang melakukan demikian terdiri dari wanita.
Berlaku juga perbuatan tidak memberi peluang penolong pengarah melawat keluar negeri, sebaliknya, peluang itu dia sendiri yang ambil atau diberi kepada orang - orang yang dia sayang.
Saya melihat perkara ini adalah penyakit kepada kerajaan. Penyakit yang merosakkan hasrat Perdana menteri, Dato' Seri Najib Tun Razak hendak menjakan pentabdiran kerajaan dan rakyat diutamakan.
Harap pihak - pihak tertentu melakukan siasat dan bersihkan penyakit dan kekotoran dalam kerajaan itu.
Saya menganggap pebuatan para timbalan pengarah demikian, merugikan kerajan dan bahaya.

No comments: