Thursday, March 24, 2011

QURAN DAN HADIS



JADI MONYET


... bertanyalah (hai Muhammad s.a.w.) kepada mereka mengenai (penduduk – penduduk) bandar yang terletak di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan – oleh Allah – pada hari Sabtu, pada ketika datang kepada mereka hari Sabtu itu ikan – ikan (menjadi cubaab bagi) mereka yang kelihatan timbul di permukaan air, sedang pada hari – hari yang lain ikan – ikan tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah Kami – Allah – menguji mereka (dengan cubaan tersebut) kerana mereka sentiasa melakukan kefasikan (kejahatan).

Al A’araaf: 163

Setelah mereka melanggar larangan (oleh Allah) kepda mereka, Kami – Allah – katakan: (hendaklah) kalian menjadi monyet yang dibenci oleh Allah.

Al A’araaf: 166.

NOTA.
Ayat Quran di atas mengenai kaum Yahudi Bani Israel yang melangkah perjanjian menena

i larangan Allah terhadap mereka dari menangkap ikan pada hari Sabtu. Kerana perangai

mereka yang mungkir janji dan melanggar perintah Allah, maka, mereka dijadikan Allah berupa

atau keadaan monyet beruk .

Lihat juga ayat 65 dalam surah Al Baqarah.



HADIS


SUKA MEMUJI

Raslullah Muhammad s.a.w. bertsabda kepada sahabatnya Sayyidina Umat Al Khattab: Jika kalina melihat orang – orangyang suka memuji – membodek - , maka, lemparkan tanah kepada muka mereka.

– Perawi: Imam Muslim.

No comments: