Friday, March 11, 2011

QURAN, HADIS DAN LAIN
SERU DENGAN HIKMAH


Seru – ajak – suruh – umat manusia kepada jalan Penguasa – Allah – anda – hair Muhammad s.a.w. – dengan pengajaran dan nasihat yang baik – termasuk brain wash – dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik; ssaungguhnya Penguasa – Allah – anda itu Dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dilah yang lebih mengetahui akan orang – orang yang mendapat hidayat – petunjuk.
– An Nahl: 125.HADIS

PAKAIAN

Allah melaknat lelaki yang memakai pakaian menyerupai perempuan – termasuk memakai inai dan emas – dan Allah juga melaknat perempuan yang memakai pakaian menyerupai lelaki – Perawi: Imam Abu Daud dan Imam Ahmad.

----------------------------------------


MENCARI MELAYU ASLI

Sekarang, telah menjadi penguatg nafsu - jahat dan keji - pada kebanyakan orang Melayu sehingga mereka menjadi orang yang tidak berakhlak dan jahil akan ilmu pngetahuan yang bersifat internasional, itu membambikit asal usul atau keturunan pemimpin negara dan negeri - negeri.
Mereka mempertikaikan Tun Dr Mahathir Moahamad dan MB Perak, Dato' Seri Zambir Abdul Kadir keturunan orang India Islam atau mamak.
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan dengan huikmatt dan arahan Allah, bahawa ketuanan Arab di hapuskan, bangsa Arab digunakan selagi bangsa itu menerima agama Islam, dan semua bangsa dianggap mulia di sii Allah, selagi bangsa itu, beragama Islam, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beramanah dan berakhlak mulia.
Di Malaysia ini tidak ada lagi orang Melayu Asli (iaitu anak Melayu keturunan dari Tanah Semenanjung Melayu ini) yang menjadi pemimpin. Sejak zaman berzaman, kebanayakan Raja Melayu dan pemimpin dari keturunan orang Melayu di luar Tanah Semenanjung Melayu, iaitu orang Melayu Nusantara, iaitu Patani dan kepulayan Melayu atau Nusantara.
Dalam Nusantara ada orang Melayu Pattani, orang Melayu Aceh, orang Melayu Minangkabau, orang Melayu Jawa, orang Melayu Banjar,orang Melayu Siak, orang Melayu Rawa. Orang Melahyu Mendahiling, orang Melayu Bugis.
Raja - Raja Melayu:
Kedah keturunan orang Iran - Pattani.
Perak, orang Melayu Aceh dan Minangkabau.
Kedah, Melayu - Parsi atau Iran.
Perlis, Melayu - Arab.
Selangor, orang Melayu Bugis.
Pahang, orang Melayu Bugis.
Terengganu, orang Melayu, Pattani dan Arab.
Kelantan, orang Melayu Pattani.
Negeri Sembilan, orang Melayu Pagar Ruyung atau Minangkabau.
Johor, orang Melayu Bugis.
Semua pemimpin Melayu di negeri - negeri tidak terdiri dari orang Melayu Asli. Mereka dari berbagai keturunan seperti Raja Melayu juga.
Orang - orang Melayu Asli Selangor telah tidak ada di tengah padang, mereka terepinggir di Hulu Selangor. Orang Melayu Asli Perak terbuang ke tebing sungai Perak. Orang Melayu Kedah, terpinggir entah ke mana. Dan begitulah juga orang Melayu di negeri - negeri lain.
Menurut Pertembagaan adalah penting bagi orang Malaysia. Kita harus terima pemimpin dari orang Melayu: DKK, DCA, DCB, DCI dan DC dan DI.
Agama Islam membolehkan orang Islam menerima pemimpin dari apa bangsa sekalipun, asalkan mereka itu beragama Islam, ertinya tidak munafik dan tidak kafir.
Sekarang, yang pentingkan bagi kita, sejauhmanakan orang - orang Melayu beriman kepada agama Islam danm mempraktikan petunjuk - petunjuk Allah dalam Quran, terutama kenengaraan.
Kita bernegara apa sebenarnya? Negara nasional kapitalis, negara sosialis atau negara Islam. Kalau negara Islam mengapa segala hukum, undang - undang hudud seperti yang ditetapkan Allah dalam Quran tidak digunakan.

No comments: