Monday, March 14, 2011

QURAN, HADIS DAN LAIN

ISTERI DAN ANAK


Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri – isteri dan anak – anak kalian menjadi musuh bagi kalian – kerana disebabkan mereka suami atau bapa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti berjudi, menyamun, merampas harta orang lain, rasuah dan sebagainya - ; oleh itu jaga – jagalah kalian terhadap mereka. Dan kalau kalian mema’afkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampun kesalahan mereka (maka Allah akan melakukan demikian jua kepada kalian), kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
– At Taghabuun: 14HADIS

MENJUAL DAN MELAMAR

Rasulullah Muhammad s.a.w. melarang: Orang mukmin itu adalah saudaranya orang mukmin jua, maka tidak halal – haram – jika dia menjual atas jualan saudaranya itu dan jangan pula melamar – gadis atau janda – yang dilamar saudaranya, sehingga saudaranya meninggal – memutuskan – lamarannya.
- Perawi: Imam Muslim*****

DENDA ZINA DAN KHALWAT

Para Raja Melayu sebagai sipat ketua agama Islam di negeri masing - masing dan semua yang memikul tanggungjawab atas Majlis Agama Islam dan Adat Isdtiadat Melayu , termasuk Jabatan - jabatan Agama Islam dan adat Istiadat Melayu, di tiap - tiap negeri di Malaysia, ' wajib memikul tangungjawab' meminda undang - undang mengenai hukuman denda ke atas pasangnan yang bersalah kerana ' khalwat' - lelaki dan peempuan sah nikah duduk berdua - duaan' dalam tempat sunyi yang boleh disaki melakuikan maksiat', kerana undang - undang itu tidak sesuai dengan hukum Islam.
Hukum dalam Islam seperti yang ditetapkan dalam Quran, ialah: 'Perempuan dan lelaki yang berzina hendaklah kalian - penguasa - sebat tiap tiap seorang seratus (100) ; dan jangan kalian terpengaruh oleh perasaan belas akasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah ...' - (surah An Nur: 2).
Sejak undang - undang syariah dikuat kuasakan, undang - undang mengenai hukum ini tidak sesuai dengan agama Islam, kerana pada masa negara baru merdeka, terpaksa mengikut nasihat dari penasihat undang - undang tiap negeri mengikut undang - undang ciptaan manusia, iaitu tidak boleh sabat, kononnya tidak berperikemanusiaan.
Hukum ditetapkan atas pesalah khalwat dan zina, ialah dengan penjara atau denda atau kedua - dua hukum itu.
Dalam agama Islam dan hukum yang ditetapkan Allah, tidak boleh didenda dan dipenjara, iaitu mesti disebat. Mesti disebat, iaitu sebatan dengan cara yang makruf, tidak seperti sebatan dalam penjara - penjara di Malaysia sekarang.
Islam tidak boleh menerima dan menggunakan wang dari denda atas hukum hudud.
Malangnya, kerana kita mengikut undang - undang ciptaan manusia, maka, pada masa ini setiap pesalah khalwat dan pesalah zina di kenakan hukum penjara atau denda.
Wang hasil denda itu dimasukkan ke dalam tabung khazanah atau perbendaharaan negeri - negeri . Wang itu sama dengana hasil pelacoran yang dikutip oleh bapak - bapak atau ibu - ibu ayak di rumah - rumah pelacuran.
Wang tersebut bercampur dengan wang halal dan wang haram lain dalam perbendaharan tersebut. Kemudian dari wang itu di bayara gaji para pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri termasuk mufti, kadi - kadi dan semua ulama yang menerima gaji atau lain dari kerajaan negeri.
Maknanya para mufti, ulama dan lain menerima wang dari hasil khlwqat dan zina.
Maka, saya berpendapat, undang - undang tersebut perlu dipinda dan diselaraskan dengan hukum dalam Quran.

No comments: