Wednesday, March 30, 2011

MEMASUKI RUMAH ORANG

Hai orang – orang yang beriman, jangan kalian masuk ke dalam mana – mana rumah yang bukan rumah kalian, sebelum kalian meminta keizinan t3erlebih dahulu kepada penghuninya; yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, supaya kalian beringat (mematuhi cara dan peratuan yang sopan itu).
Maka, sekira kalian tidsak mendapati sesiapa (yang berhak memberi keizinan),maka, jangnlah masuk ke rumah itu sehingga kalian diberui keizinan; dan jika dikatakan kepadsa kalian “Baiklah –iaitu jika perempuan mengatakan tidak ada orang lelaki dan menyuruh kalian balik, maka, kalian hendka berundur balik; cara yang demikian adalah lebih baik bagi kalian, dan –ingatlah – allah Maha Mengetahui akan apa yang kalian lakukan.
– 27, 28.

HADIS

NILAI DUNIA

Rasul Allah Muhammad s.a.w. bersabda: Jika dunia ini sama nilainya di sisi Allah dengan sehelai sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan mengurniakan minum kpada orang kafir walaupun seteguk air.
– Perawi: Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

No comments: