Tuesday, March 29, 2011

QURAN DAN HADIS

AL QURAN

Sesungguhnya, Kami – Allah - telah menurunkan kepada anda – Muhammad s.a.w. – sebuah kitab – Al Quran - yang mnengandungi perkara – perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk semua, maka, mengapakan anda – para umat Muhammad s . a . w . – tidak memmahaminya – sebagai orang yang berakal - ?
– Al Anbiaa: 10

NOTA

Al Quran diturunkan Allah kepada RasulNya, Muhammad s.a.w. sebagai panduan dan petunjuk bagi umat manusia; dari beribadat, kekeluargaan, masyarakat, negara dan antarabangsa. Nagara yang baik dan mendapat keredaan Allah, adalah negara yang mengguna pakai petunjuk dan segala peraturan dalam Al Quran, termasuk politik dan tata negara.
Tetapi kebanyakan negara orang Islam, kerana pemimpin dan parti poendukung parti – parti yang berkuasa tidak faham akan pentujuk dan ajaran dalam Quran, maka mereka mnengikut cara atau sistem nasionalisme dan kapitalisme. Mereka menentang negara Islam, politik Islam dan mempengaruhi umat manusia agtau rakyat agar membenci undang – undang dalam Quran.

HADIS

PEMIMPIN BOROS

Rasulullah Muhammad s.a.w. memaklumkan: Ada seorng dari beberapa khalifah – pemimpin, peresiden, petrdana menteri dan lain – yang memerintah kalian pada akhir zaman – pada masa selepasa Nabi Muhammad s.a.w., pada kita dan di hujun zaman sebelum kiamat - dia menyebar – nyebarkan hartanya – secara boros dan mubazir – dan sama sekali tidak menghitung – hitung berapa banyak harta tersebut.
– Perawi: Imam Muslim

No comments: