Sunday, March 13, 2011

QURAN DAN HADIS
PILIH HUKUM LAIN

...tidak patut bagi orang mukmin dan tidak patut bagi orang mukminah, apabila Allah dan RasulNya – Muhammad s.a.w. telah telah menetapkan sesuatu ketetapan – hukum – dan mereka memilih – ketetapan atau hukum yang lain – tetentang urusan mereka – peribadi, rumah tangga, masyarakat dan negera - .
– An Nisa:65

HADIS

JIHAD
Nabi Muhammad s.a.w. memaklumkan: (Sesungguhnya) jihad yang paling afdal - paling baik - , ialah memperkatakan kalimah yang benar – kritik – di hadapan pemerintah yang zalim.
–Perawi: Abu Daud, Termizi dan Ibnu Majah.

No comments: