Wednesday, June 23, 2010

QURAN


MUSUH ISLAM


Sesungguhnya Kami mengurniakan anda (Muhammad s.a.w.) kebaikan yang banyak. Sebab itu sembahlah Penguasa (Allah) anda dan berkorbanlah (dengan harta benda, seperti zakat). Sesungguhnya musuh anda menjadi putus (Musuh – musuh Islam dan Nabi Muhammad s.a.w. itu akan menderita kekalahan, binasa dan putus harapan).
– al Kauthar: 1 – 3.

No comments: