Friday, June 25, 2010


MENARIK HATI

Ada di antara umat manusia itu, individu yang perkataannya tentang kehidupan di dunia ini, amat menarik hati(terpengaruh) anda, dan dipersaksikan kepada Allah apa yang ada dalam hatinya, sedangkan dia, adalah musuh (Allah dan musuh anda) yang paling keras. – al Baqarah: 204
Dan di antara umat manusia itu ada individu yang mengorbankan dirinya (ertinya sanggup mati dan memnafkahkan wang dan hartanya pada jalan Allah) untuk mencari keredaan Allah. Dan Allah itu lemah lembut terhadap hamba – hamba – Nya. – al Baqarah: 207

Nota: Pada masa ini, sebilangan manusia berusaha dan berjuang pada jalan Allah. Melakukan amalan baik untuk kehdupan dunia dan kehidupan akhirat, tetapi ada segolongan mamnusia pula yang mempengaruhi mereka dengan mengajak mereka kepada kehidupan di dunia secara kapitalis, sosialis, komunis dan sebagainya
Apabila sebilangan manusia itu tidak mahu mengikut atau tiak terpengaruh dengan ajakan mereka, maka, mereka menuduh golongan itu dengan berbagai – bagai cara dan melaungkan pula ada sebilangan ulama Islam menyokong mereka. Kononnya, merekalah yang betul dan benar.
Pada zaman ini menuntut manudia berilmu pengetahun dan intelektual dan tidak buta hati dengan hidayat dan taufik yang dikurniakan Allah.

No comments: