Friday, June 18, 2010

QURAN

TIADA KUASA

Katakan, sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuasaan untuk mendatangkan kekuasaan untuk mendatangkan bahaya kapada kalian, dan tidak (juga) kebaikan.
Katakan: Tiada seorangpun yang sanggup memberi perlindungan kepadaku terhadap (hukum) Allah dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain daripada - Nya (Allah)
-al Jin:21,22

1 comment:

Othman Juliana said...

terima kasih atas perkongsian ini Pak Long. Kebetulan saya tidak boleh tidur~ ada juga ilmu yang ditambah. salam.