Friday, June 4, 2010

QURANALLAH JADIKAN LAUTAN

Dan Dia (Allah) menjadikan lautan untuk kepoentingan kalian, supaya daripadanya kalian dapat memakan daging yang baru (daging iikan segar), dan kalian keluarkan dari dalamnya perhiasan (mutiara dan lain) yang kalian akan pakai. Dan juga kalian lihat kapal - berlayar - membelah lautan*, agar kalaian dapat mencari kurniaan - Nya (Allah), dan supaya kalian bersyukur (terima kasih)
- an Nahl:14
* Hampir tiga per empat dari bulatan bumi ini adalah lautan.

No comments: