Thursday, June 17, 2010

QURAN


ALLAH BUKA HATI INSAN


Apabila tiba kepada mereka suatu keterangan (dari Allah), mereka mnengatakan: Kami tidak akan percaya, sebelum diberikan kepada kami apa yang telah diberikan kepada rasul - rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana perutusan akan diletakkan - Nya. Mereka yang mengerjakan dosa itu nanti akan ditimpa kehinaan dan siksaan yang keras di sisi Allah, disebabkan mereka melakukan tipu daya.
Sebab itu, sesiapa yang hendak dipipin Allah, nescaya dibuka hatinya menganut (mengikut ajaran) Islam, sesiapa yang hendak disesatkan Allah, dijadikan dadanya sempit - sesak seperti orang naik ke langit. Begitulah Allah meletakkan kekejian kepada orang - orang yang tidak beriman.
- al An 'aam:124, 125.

No comments: