Wednesday, June 16, 2010

QURAN

MEROBAH
Bagi manusia itu ada pengiring (malaikat - malaikat) yang mengikutinya, di hadapan dan di belakangnya; mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum, sebelum mereka sendiri merobahnya. Dan bila Allah hendak (mendatangkan) bahaya kepada sesuatu kaum, tidaklah dapat menolakkannya, dan mereka tidak mempunyai pelindung selain dari Allah.

No comments: