Friday, March 30, 2012
MAKSUD QURAN DAN HADIS                         DITIPU ANGAN - ANGAN


PADA HARI KIAMAT. Mereka (yang munafik)* menyeru orang - orang beriman (dengan berkata): "Bukankan (di dunia) kami telah bercampur gaul dengan kalian?" Orang - orang beriman menjawh: "Benar,  tetapi kalian telah membinasakan diri kalian sendiri (dengan amalan munafik) dan kian telah menunggu - nunggu kebinsaan umat Islam dan kalian ragu - ragu terhadap (terhadap perkara - perkara dan hukum - hukum agama Allah - Islam), serta kalian terpedaya oleh angan - angan kosong (untuk mencapai maksud membinsakan umat Islam dan berkuasa selama - lamanya), sehinggalah datang kematian (sama ada sakit payah, kemalangan, di bunuh atau terbunuh) yang ditetapkan Allah (kepada kalian). Dan kalian jua diperdaya oleh bisikan syaitan* dengan pengampunan Allah (semata - mata untuk melupakan azabNya.
 - al Hadid:14


* Orang - orangb yang mengutamakan kebendaan - nasiinalisme, 
   kapitalisme dan lain.
* Orang - orang Islam yang tyidak bersuangguh - sungguh 
   melaksanakan hukium - hukum Allah seperti yang dinyatakan dalam 
   Quran.


                                TIGA MEMBINASAKAN


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan kepada umat manusia:
Orang bijak pandai, ialah yang menundukkkan hawa nafsunya dsan beramal untuk hari setelah mati (akhirat), dan orang bodoh (ahmak, bangang), ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan mimpi - mimpi kosong kepada Allah.
 - Perawi: Imam Ahmad dan Al Hakim.
                              

No comments: