Wednesday, March 7, 2012


       MAKSUD DARI AL QURAN           
 PERKATAAN


Sesungguhnya, Allah  mengetahui akan perkataan yang kalian sebutkan dengan terus terang dan mengetahui juga apa yang kalian sembunyikan (dalam hati).
 - Al Anbia:110


Bisikan: Apa jua kata - kata tersembunyi yang menyakitkan hati manusia dan orng Islam, diketahui oleh Allah. Kebanyakan orang yang didera penyakit payah, disebabkan kata - kata buruknya kepada orang Islam, gerakan Islam dan manusia. 

No comments: