Monday, March 12, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN DAN AS SUNNAHHIKMAH DAN ADIL


Sesunguhnya Allah menyuruh kalian menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kalian menjalankan hukum (perintah dan pengadilan) di antara semua manusia, kalian hukum dengan adil. Sesungguhnya, Allah dengan suruhanNya itu memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar dan sentiasa melihat.
 - An Nisa':58REBUT SUAMI RAKAN


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. melarang pendatang menjual kepada pribumi dan jangan merangsang (memujuk atau memperdaya) pembeli (dengan menambah harga) dengan tujuan menipu,jangan seseorang menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan melamar wanita yang telah dilamar saudaranya (sesama orang Islam) , dan jangan wanita meminta perceraian sadarinya (sesama wanita), - dengan maksud agar dia dapat menumpahkan apa yang ada dalam bejana (mengadakan hasutan agar saudarinya membenci dan meminta cerai dari suaminya) - , tujuannya, agar dia dapat bersuamikan lelaki yang menjadi suami sadarinya itu atau merebut suami rakannya itu..
 - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

No comments: