Thursday, March 29, 2012


MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADISDOA IBADAT


Katakan (Muhammad s.a.w. kepada golongan manusia yang ingkar kepada Allah): Allah tidak akan menghargai kalian kalau tidak ada doa ibadat kalian kepadaNya; maka sesaungguhnya kalian menyalahi (hukum - hukum Allah), dengan demikian, telah tentulah balasan azab* (disebabkan kalian menyalahinya) akan menimpa kalian. 
- al Furqan:77


* Mereka yang menolak atau mengingkari hukum - hukum Allah, 
   maka, azab di dunia, seperti dirobohkan sesebuah kerajaan, di 
   jatuhkan seseorang dan sebagainya, dan azab yang berbagai di 
   akhirat kelak.

MENGATAKAN KEBENARAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. ditanya sahabatnya mengenai 'jihad' yang paling utama, maka, Junjungan memberitahu kepadanya: Ialah, mengatakan yang hak (kebenaran) di hadapan penguasa atau pemeringtah yang zalim.* 
- Perawi:Ibnu Majah, An Nasai dan Ahmad.


*Ertinya, pada zaman ini, boleh dengan demonstrasi, tulisaan dan 
  ucapan.

No comments: