Thursday, March 8, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS
                IBADAT DAN MATI


Hai hamba - hamba AKu (Allah) yang beriman! Sesungguhnya, bumu Aku (Allah) luas (untuk kalian beramal ibadat); oleh itu (di mana sahaja kalian dapat melakukan ibadat), maka hendaklah kalian ikhlaskan ibadat kalian kepada Aku (Allah).
Tiap - tiap diri yang bernyawa (tetap)akan merasai mati, kemudian kalian akan dikebalikan  kepda Kami (Allah) (untuk menerima balasan). - Al 'ankabut:56,57.


HADIS


                           ARAK


Abdullah bin Munir menceritakan kepada kami, bahawa dia mendengar dari Abu  Asyim,dari syuib bin Bisyar dan dari Anas (semua itu ahlki hadis),bahawa Rasulullah Muhammad s.a.w. melaknat semuluh orang yang berurusan dengan arak, iaitu:
 1. Orang yang memerahnya,
 2. Orang yang minta untuk diperahkan,
 3. Orang yang meminumnya,
 4 .Orang yang membawanya, 
5. Orng yang minta dibawakanb arak,
 6. Orang yang memberi minum (termasujk menghidang) arak,
7. Orang yang menjual arak,
 8. Orang yang memakan wang hasil arak (terma:suk saham, syer 
    dan keuntungan dari syarikat membuat arak - beer),
 9. Orang yang membeli arak,
10 -orang yang menguruskan membeli arak.
 - Perawi: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dari Rasul Allah.    
  (Sunan At Tarmizi, hlm.650)

No comments: