Sunday, March 11, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS


                            REKA - REKA DUSTA

Tidak ada yang lebih zalim daripada orang - orang yang mereka - reka perkara - eprkara dusta terhaap Allah. Orang - orang yang demkian sifatnya akan dibawa menghadapi Penguasa (Allah) mreka, dan ada hari itu akan berkata para saksi (dari para malikat, Rasul dan Nabi, dan angota - anggota tubuh mereka sendiri:" Inilah orang - orang yang melakukan dusta terhadap Penguasa (Allah)mereka". Ketahuilah, laknat Allah itu ditimpakan kepada orang - orng yang zalim.
Orang - orang yang mnghalangkan dirinya sendiri dan orang lain dari jalan Allah (seperti organ isasi Islam, orang yang berfjuang menegakkan negara Islam yang diredai oleh Allah dan sebagainya) dan berusaha agar jalan itu menjadi bengkok (tidak betulk dan kucar kacir) terpesong, sedangkan mereka pula ingkarkan hari akhirat.
 - Hud: 18,19


MEMAKI DAN MEMBUNUH ORANG ISLAM

Rasu Allah, Muhammad s.a.w. besabda:

"Mencaci makli orang Islam adalah satu kapasikan (kejahatan yang besar dan berat) dan membunuh orang Islam adalah kekafiran." - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

No comments: