Saturday, March 10, 2012


MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS

MASALAH

Jika kalian berselisihan dlam sesuatu masalah (ibadah, makanan, pekerjaan, politik, ekonomi dan lain), maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan RasulNya jika kalian memang benar - benar beriman kepada Aalalah dan hari kemudian (akhirat). 
- an nisa:80

PEMERINTAH

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. bersabda:

Sesiapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemerintahnya (pemerintah Negara Islam, politik Islam dan undng berpandukan Quran, bukan pemeringtah kapitalis, sosialis dan lain dari Islam) ), maka, hendklah dia bersabar, sebab, sesungguhnya orang yang keluar dari penguasa sejengkal sahaja (tidak taat walau sedikit), maka, dia mati dalam keadaan(sesat seperti) orang jahiliyah.
 - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim

No comments: