Wednesday, March 28, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS

BERPLING DARI AJARAN ALLAH

Sediapa yang berpaling (tidak mengikut atau menolak) dari pengajaran Allah yang Pemurah ( al Quran), Kami (Allah) adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang sering menyertainya (di mana sahaja dia berada hingga ke tempat tyidur).Dan sesungguhnya syaitan - syaitan itu menghalang merfeka dari jalan yang benar dan dia (atau orang - orang) itu menyangka telah mendapat petunjuk. 
- az Zukhruf:36,37.
Sesungguhnya Kami (Allah) telah jaddikan syaitan - syaitan aebagai wali - wali bagi orang - orangb yangtidak beriman.
 - al A'araf:27

Penjelasan. Syaitan ada dua jenis, 1 - Syaitan atau iblis yang dijadikan Allah dari Api dan telah memperdaya Nabi Adam dan isterinya hingga kepda manusia - manusia pada zaman ini, 2 - Manusia yang menegah atau mengeji manusia yang mengerjakan atau berjuang pada jalan Allah, seerfti mengrjakan yang makruf atau kebaikan, menjalankan hukum al Quran, undang - undang Islam dan menegakkan Negara Islam.
 Syaitan ini ramai di kalangan orang Melayu.MENGUBAH KEMUNGKARAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:


sesiapa dari kalian yang melihat kemungkaran - sama ada pada orang perseorangan, kumpulan, organisasi, kerajaan atau pemerintah - , hendaklah dia mengubahnya dengan tangan - melakukan tentangan hingga kepad demonstrasi dan lain - . Jika dia tidak memapu melakukan, hendaklah mengubahnya dengan lisan - perkataan, ucapan dan tulisan dalam media - , dan jika dia tidak mampu (juga), maka hendaklah melakukan (pencegahan) dengan hati - tyidak mengikut dan tidak mengundi pihak organisasi atau kerajaan atau pemerintah itu - , itulah orang yang selemah - lemah iman (orang penakut dan tidak bersemqangatg sebagai manusia yang sempurna). - Perawi: Imam Muslim.

No comments: