Wednesday, February 1, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN                                                    KEMBALI KEPADA KAFIR

 
Hai orang - orng yang beriman, jika kalian taat kepada sesuatu puak dari orang - orang (Yahudi dan Nasrani, seperti menolak ajaran dan amalan yang ditunjukkan Islam dalam Quran dan mengikut kapitalisme, sosialisme dan lain) yang diberikan kita itu, nescaya mereka mengembalikan kalian menjadi orang - orang kafir setelah kalian beriman.
- A'li Imran:100.

No comments: