Thursday, February 23, 2012MAKSUD DARI AL QURANAGAMA ISLAM

Sesiapa yang mencari agama selain dari agama Islam (termasuk undang - undang untuk kehidupan sendiri, keluarga, masyarakatr dan negara), maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada Hari Akhirat kelak dari orang - orang yang rugi.
- Ali Imran:85

No comments: