Sunday, February 5, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN HADISSempena ulang tahun keputeraan Rasu Allah Muhammad sallallahu alihi wa sallam.


WAHYU ALLAH DAN MUHAMMAD


Orang - orang yang beriman, mengrjakan perbuatan baik dan beriman (percaya) - wahyu - yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah satu kebensran dari Penguasa (Allah) mereka. Allaah akan menutupi kesalahan dan memperbaiki keadaan mereka.
 - Muhammad:2
Allah akan mentguniakan pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
Dan memasukkan mereka ke dalam tamah (syurga) yang telah diberitahu kepada mereka.
Hai orang - orang yang beriman, kalau kalian menolong (mentaati semua perintah Allah dan mejauhkan segala laranganNya), tentu Allah akan menolong kalian pula mengokohkan tegak (pendirian) kalian.
- Muhammad 5,6.


SEMBAHYANG DAN BERBAKTI KEPADA IBU BAPA

 
Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasul Allah Muhammad s.a.w.: "Muhammad, manakah amalan yang lebih utama?".Junjungan menjawab: "Sembahyang dalam waktunya, berbakti kepda ibu bapa dan berjihad 9berjung) pada jalan Allah.
- Perawi: Ibnu Masu'ud dan Imam Bukhari.

No comments: