Saturday, February 11, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN HADIS
TIDAK TURUT NAFSU

 
Katakan (Muhammad s.a.w.): "Sesungguhnya aku dilarang penyembah sesuatu yang kalian sembah yang lain dari Allah." Katakan lagi: "Aku tidak akan menurut hawa nafsu kalian, kerana kalau aku menurut, sesungguhnya svesatlah aku, dan(nesacaya) tidak akan mendapat hidayah - petunjuk) - (dari Allah).
- Al An'aam:56

PERINTAH


Rasul Allah Muhammad s.a.w memaklumkan:
"Kalian - orang - orang Islam - hendaklah mendengar dan mematuhi - taat - perintah, walaypun yang diangkat untuk memerintah kaliana itu seorang hamba, bangsa Habsyi, rambutnya bagaikan buah anggur kering.
- Perawi: Malik bin anas dsan Imam Bukhari.

Nota.
Rasul Allah Muhammad s.a.w. memberi arahan terbut, hanya perintah kepada ketua yang beragama Islam dan menjalankan undang - undang Islam, iaitu yang ditunjukkan Allah dalam Quran dan oleh RasulNya, Muhammad s.a.w. dalam Sunnah. Allah tidak memfardukan (arah atau perintah) umat Islam mentaati pemerintah yang menjakankan permerintah kapitalis dan mengikut perundangan bukan dari Al Quran dan Sunnah.

No comments: