Wednesday, February 22, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN


 
KEROSAKAN DI BUMI

Jangan kalian melakukan kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang memnbawa kebaikan padanya (setelah Allah menjadikan berbagai jenis nikmat keruhanian dan kebendaan di bumi), dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau - kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan berharap - harap (agar dimakbulkan). Sesungguhnya, rahmat Allah itu dekat dengan orang - orang yang memperbaiki amalannya
. - al A'raaf:56.

No comments: