Monday, February 6, 2012
BIJIAN DAN MANUSIA


Supaya kalian tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan;
dan betulkan cara menimbang (kalian) itu dengan adil, dan jangan kalian mengurangkan barang yang ditimbang.
Dan bumi pula dijadikan rata untuk kegunaan manusia dan makhluk - makhluk yang lain;
Dan demikian juga terdapat biji - bijian yang ada jerami serta daun, dan terdapat lagi bunga - bungaan yang harum;
Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kalian, yang kalian hendak dustakan?
Ia (Allah) mencipta manusia (batang tubuh Adam) dari tanah liat kering seperti tembikar,
Dan Dia (Allah) telah mencipta jin dari lidah api yang menjulang julang;
Maka, yang mana satu dari nikmat- nikmat Tuhan kalian , yang kalian hendak dustakan.?
- Ar Rahman:8 - 16.


KEHINAAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:
Cukum - memada - lah seseorang itu mendapat kehinaan - kejelekan - , apabila dia menghina saudaranya sesama beragama Islam.
Perawi: Abu Hurairah.

No comments: