Sunday, September 11, 2011

NASIHAT
SEJARAH
Orang bijak pandai Melayu, janganlah kerana berhajatkan peluang keamasa, kedudukan, kekayaan dan sanjungan atau sokongan, melakukan tidak jujur dan membohongi manusia akan fakta sejarah bangsa dan negara. Amalan demikian tidak dinamakan mulia, tetapi dinamakan hina dan dihinakan orang ramai yang arif sejarah.

No comments: