Thursday, September 15, 2011

MAKSUD AYAT QURANHUDUD

Kami (Allah) telah perintah (jadi undang - undang)kan di dalamnhya - kitab Taurat dan Quran - bahawa, jiwa - dibalas - dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan gigi dengan gigi, bahkan lukapun ada balasannya. Sesiapa yang dengan relamdnjalankan hukuman, di memberikan tebusan dosa. Sesiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah - dalam Taurat dan Quran - , maka, mereka itulah orang - orang zalim.
- Al maidah: 45

Nota.
Negara kita telah mengakui dalam Perlembagaan, bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara, tetapi undang - undang mengenai membunuh dan mencacat anggota badan manusia, masin menggunakan undang - undang Rom tua dan Inggeris.
Mengapa para mufti masih membisu?

No comments: