Saturday, September 10, 2011

MAKSUD AYAT QURANTIMBANGAN DAN SUKATAN

Yang diberi tanda di sisi Tuhan anda, dan siksaan itu tidak jauh dari orang - orang yang melanggar aturan.
”... jangan kalian mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya saya melihat kalian dalam keakayaan, tetapi aku cemas - khuatir - kalau - kalau kalian ditimpa siksaan pada hari pengepungan (Padang Mahsyar).”
”Dan hai kaumku, cukupkan sukatan dan timbangan dengan lurus, dan jangan kalian kurangkan kepada manusia akan hak - haknya. Dan jangan kalian melakukan kerosakan di bumi dengan mengadakan bencana.
- Hud:83 - 85

No comments: