Wednesday, September 21, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

KEHINAAN

Ditimpa kehinaan atas mereka, di mana sahaja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian berbaik) – perlindungan yang ditetaspkan Allah dalam Quran dan perlindungan yang diberi pemerintah Islam atas mereka -, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka disekubungi kerendahan. Yang demikian itu (kerendahan, kehinaan dan kemurkaan Allah) kerana mereka tidak percaya (kafir) kepada ayat –ayat Allah dalam kitab (Taurat, injil dan Quran) dan memb u8nuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu (kekafiran dan pemubuhan atas para nabi) disebabkab mereka dserhaka dan melampaui batasan.

– Ali Imran: 112.

No comments: