Thursday, September 15, 2011

FIKIR SEBAGAI ORANG MERDEKA
DARURAT SATU TIPU DAYA
Pada tahun 1947, Pertubuhan Sosialis (komunis) sedunia telah megadakan kongres di Kalkata, India. Alam kongres itu telah memutuskan, bahawa komunis sedunia memberi galakan dan memberi sokongan kepoada semua bangsa yang terejajah dalam mereka sen diri supaya bangun menentang penjajah. Peristiharan daripada keputusan kon gers itu telah menyedarkan ahli - ahli pernjuangan rakyat Malaya.
Parti Komnunis Malaya (PKM) yang diakui oleh Kerajaan Inggeris pada tahun 1945 itu, mulai bergerak dn berusaha untuk menumpaskan urat saraf penjajah Inggeris.
Orang - orang Melayu yang mempunyai cita - cita yang tinggi untjk mencapai kemerdekaan dan mereka percaya, kemerdekaan yang dicapai melalui pertupahan darah sahaja yang dapat memberi jaminan betapa tinggi nilai kmerdekaan itu. Maka, mereka telah menceburkan diri dalam pertubuhan komnunis itu di samping itu mereka menyertai pertubuhan - pertubnuhan lain, seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (SEDAR), Gerakanb Angkatan Muda - Singapura (GERAM), Hizbul Muslkimin dan lain. - Dari buku, Bangsa Melayu Menggugat Dunia (1966) , oleh: Mokhtar Petah).No comments: