Wednesday, September 14, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

MALAPETAKA

Tidak berlaku sesuatu malapetaka, kecuali dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah (beriman juga kepada para malaikat, kitab - kitab Allah, para ratus dan hari akhirat), akan dipimpin hatinya (kepada kebenaran dan kebaikan). Dan Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu.
- At taghabun:11

Nota.

Sesiapa sahaja yang tidak beriman kepada Quran dan tidak mengamalkan hukum hakam di dalamnya untuk dirinya, keluarganya, negerinya dan negaranya, maka, dia belum sempurna iman kepada Allah.

No comments: