Sunday, June 30, 2013


Rozman bin Datuk Haji Isli Ahli Parlimen kawasan Labuan

YB  Rozman bin Datuk Haji Isli

Saya mengucapkan tahniah kepada rakan saya, YB Rozman bin Dato' Haji Isli kerana berjaya  memikul tanggungjawab sabagai wakilrakyat - ahli Dewan Rakyat  - Parlimen kawawan Persekutuan Labun.
Saya menenang kembali pada masa lebih tujuh thaun lalu, saya telah menemui beliau di pejabat pernbiagaan bapanya, Dato' Haji Isli, di Penampang, Kota Kinabali. Saya dibawa oleh beliau melawat ke rumahnya di sebuah kampung, di Labuan. Di sana saya telah bertemu dengan bapa dan keluarga beliau.Pada waktu di surau, lepasa sembahyang Asar, sebelum berangkat ke Kota KInabalu, beliau memberitahu saya akan hasratnya; sebagia ahli UMNO di Labun, untuk menjadi wakil rakyat - ahli Dewan Rakyat, di kawasan Labun.Sekebalinya saya ke Kuala Lumpur, saya telah menulis satu laporan peribadi  dan dan hasrat beliau hendak menjadi wakil rakyat di Labuan dan saya serahkan kepada Perdana Menteri, Datuk (Tun) Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, dan beliau berjaji, bahawa Encik Razman dicatatkan dalam buku arasmi beliau sebagai pemimpin UMNO - BN dan negara.Mungkin kerana, Encik Rozman rasa kecewa, kerana tidak dipilih menjadi calon, dalam PRU - 12, maka beliau tidak pernah menghubungi saya lagi.Al hamdulillah, Allah Maha Kkuasa, beliau telah dipilih dan di angkat menjadi wakail rakyat di Labuan.Sekqali lagi saya mengucap tahniah kepada beliau.

No comments: