Saturday, June 22, 2013FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS

 

 

TUNGGU PERINTAH ALLAH

 

Katakan (Muhammad s.a.w.): Kalau bapa - bapa kalian, anak  - anak kalian, saudara - saudara kalian, iateri - isteri kalian, kaum keluarga kalian, (bahawa) kerakyaan yang kalian perolehi, perniagaan yang kalian khuatir menanggung kerugian dan tempat yang kalian  sukai ; kalau semua itu kaliana cintai lebih dari (sayang dan taatkan) Allah dan RasulNya (Muhammas s.a.w.) dan dari berjuang pada jalan Allah; tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahNya, danAllah itu tidak mengurniakan pimpinan kepada kaum yang fasik - jahat.

 - at Taubah:24

 

 

TIDAK BERMANFAAT

 

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan: “ Ada tiga perkara amalan tidan manfaat(tidak diterima Allah atau tidak berfaedah) bersamanya (orang beramal), (iaitu) syirik atau menyengutukan Allah, Durhaka kepada dua ibu bapa dan lari dari pertempuran - jihad pada jalan Allah.”

 - Dari Kjhutbah Rasul Allah Muhammad s.a.w..

Perawi: At Tabrani.

 

 

 --------------------------------------------

 

 

PANTUN

 

Anak berudu ada di paya,

Paya dekat jalan ke pangkalan;

Apa dirindu kepada saya,

Saya merimpat di tepi jalan.

 

No comments: