Monday, April 28, 2008

Islam

Untuk kajian:

Individu yang diakui Muslim dan mukmin yang ada pada dirinya AA,II dan AA, iaitu:

* Aku, iaitu kena dirinya, dijadikan oleh Tuhan dari air mani. Hamaba Tuhan dan
tidak dari melakukan kebaiakan dan keburukan.
* Allah, iaitu kenal Allah; Pencipta alam dan semua makhluk. Dia Khaliq. Tunggal.
Maka individu itu bneriman kepada Allah sebagai abid yang ikhlas dan taat.
* Iman, iaitu beriman dengan Allah.Tidaka menyebah selain dari Allah. Tidak
mensyirikkan Allah. Kerjakan yang disuruh dan hendarkan dari melaku semua
yang dilarang-Nya.
* Ihsan, iaitu mengerjakan iabadat kapada dengan hati yang tulus seprti individu
itu melihat Allah dan yakin Allah melihatnya.
Ihsan sesama manusia, adil, tidak pandang hina sesama manusia, tolong
menolong pada jalan kebajaiakan dan sentiasa menyeru kepada maaruf dan
mengah dari melakukan kemungkaran.
* Amanah, kepada diri seniri, kepada Allah, keluarga dan mereka ayang kita
perintah atau dia bawah kawalan kita.
Tidak curang kepada kerajaan atau majikan. Tiak melakukan rasuah dan segala
kejahatan, dan pegaang kukuh kepada aharapan orang lain.
Akhlak, atau peribadi mulia,sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad s.a.w., "Aku
dibangkitkan untuk memulia(atau menyempurnakan) akhlak.
Kaau ada semua itu paa individu, maka dia adalah muslim dan mukmin
sempurna.(np)

No comments: